Slavnostna akademija ob 70-letnici delovanja ZPM Krško

Nazaj

četrtek, 12. oktober 2023, 18.00

Velika dvorana Kulturnega doma Krško
Slavnostna akademija ob 70-letnici delovanja ZPM Krško

Govorci:
Uroš Brezovšek, predsednik ZPM Krško
Darja Groznik, predsednica ZPM
Vlasta Nussdorfer

Kulturni program: Hana Grubič, Kulturno društvo Leskovec pri Krškem in Otroški pevski zbor Leskovec pri Krškem, podružnična šola Veliki Podlog, pod mentorstvom Roberta Fuksa in Mirjane Marinčič

Vezna beseda: Klara Eva Kukovičič

Scenarij: Darja Dobršek

Organizator: ZPM Krško

Vstopnina: Brezplačen vstop ob predhodni prijavi na zpm@zpmkk.si.

Zveza prijateljev mladine Krško je neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija s 70-letno tradicijo dela z otroki, mladostniki in družinami.

ZPM Krško je najbolj prepoznavna po poletnih letovanjih v Nerezinah. Za otroke z zdravstveno indikacijo in otroke iz socialno manj spodbudnih okolij vsako leto v času poletnih počitnic organiziramo letovanja v Počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah. V petih izmenah se letovanj za otroke udeleži skoraj 600 otrok in mladostnikov iz občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Poleg letovanj naša Zveza vse leto v dnevnem centru izvaja ustvarjalnice in delavnice za otroke in mladostnike, vse programe, ki so del programov Zveze prijateljev mladine Slovenije. Z natečajem Evropa v šoli krepimo medsebojna razumevanja, strpnosti in solidarnosti. Bralna značka spodbuja otroke in mladino k branju, zajema pospreševanje in dvig bralne kulture med otroci in starši z izvedbo promocijskih prireditev, gledališčkih predstav in izletov. Otroški parlamenti predstavljajo eno od najučinkovitejših oblik neformalnega učenja na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo ter za otroke in s tem tudi človekove pravice. Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom je gibanje, katerega cilje je okoljska vzgoja najmlajših, povezovanje otrok, vzgojiteljev, prostovoljcev, staršev ter članov društev prijateljev mladine za skupno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje.

Sodelujemo tudi s programi: TOM telefon, namenjen vsem mladim, ki se znajdejo v stiski, Veseli december, s katerim obdarujemo predšolske otroke v mestni občini Krško, Teden otroka, katerega oblikujemo aktivnosti za otroke in mladino, programi za družine, ki temelji na druženju otrok s starši, dedki in babicami, mednarodno sodelovanje s partnerji iz tujine, s katerim krepimo povezovanja, spoznavanje ter izmenjujemo izkušnje in znanje.

Med programe sodijo tudi socialno humanitarna dejavnosti, s katerimi zbiramo in posredujemo pomoč otrokom in družinam iz socialno manj spodbudnih okolij, družinam v stiski, otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki, talentiranim otrokom, ki jim materialno stanje v družini ne omogoča razvoja talenta. Sodelujemo pri številnih programih, kot so Pomežik soncu, Božicek za en dan, Poštar Pavli Pošte Slovenije in drugi. Od leta 2022 smo soorganizator in nosilec dobrodelne akcije Brez skrbi v šolske klopi, s katero zbiramo šolske potrebščine za osnovnošolske otroke v mestni občini Krško, ki je v letu 2023 presegla vsa pričakovanja.

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je z odločbo št. 12204-24/2013/3 s 1. 7. 2014 podelilo status humanitarne organizacije, 13. 5. 2021 pa smo pridobili tudi status nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva.

Programi, ki jih izvajamo, so nas zaznamovali ne samo v mestni občini Krško in Posavju, temveč tudi širše, v Sloveniji in tujini. Sodelujemo z drugimi društvi in nevladnimi organizacijami ter zavodi na lokalnem, regijskem in nacionalnem nivoju, ki sledijo istim ciljem na področju izvajanja Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih področjih delovanja NVO v Sloveniji. Člani društev in prostovoljci, organizirani v najrazličnejših oblikah delovanja, razvijajo in vodijo raznovrstne dejavnosti za otroke, mladino in družine.

Datoteke

Slavnostna akademija ob 70-letnici delovanja ZPM Krško

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000