Zgodovina

KD Krško

Nazaj

Idejni in glavni načrt objekta Kulturnega doma Krško je izdelal ing. arh. Franci Filipčič. Gradnja objekta je stekla v decembru 1976, otvoritev doma je bila 15. oktobra 1977, z osrednjo proslavo ob 500-letnici mesta Krško. Kulturni dom Krško ves čas deluje kot samostojna institucija na področju kulture in izobraževanja. Občina Krško je leta 2003 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS, št. 127/03), v letu 2009 je s spremembo odloka o ustanovitvi (Ur. l. RS, št. 109/09) določila enote Mestni muzej Krško, Galerijo Krško in Grad Rajhenburg kot enote Kulturnega doma Krško ter v letu 2010 s spremembo odloka (Ur. l. RS, št. 42/10) določila delovanje strokovnega sveta za novoustanovljene enote. Kulturni dom Krško je osrednji tovrstni javni zavod, ki deluje na področju posredovanja tekoče kulturno-umetniške produkcije ter varovanja in predstavljanja kulturne dediščine v občini Krško in v Posavju. V zavodu in pridruženih enotah Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg je 25 redno zaposlenih.

content_22_17120.jpg

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000