O nas

KD Krško

Kulturni dom Krško

Kulturni dom Krško je javni zavod, ki deluje na področju kulture z dejavnostmi prirejanja razstav različnih tematik, organizacij gledališko – glasbenih produkcij za izven, organizacijo abonmajev za odrasle in otroke, produkcijo lastnih kulturno-umetniških, izobraževalnih in drugih prireditev, posredovanjem kulturnih prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev itn. S področja tržne dejavnosti zavod opravlja kino dejavnost, oddajanje dvoran ter gostinske storitve za potrebe zaposlenih izvajalcev in obiskovalcev.