Avla

Avla je namenjena galerijski dejavnosti, tako v spodnji kot zgornji etaži. Uporablja se za kulturne prireditve (komorne in pevske koncerte, literarne večere ipd.) in sprejme do 100 sedežev. Avla se uporablja tudi za sprejeme in različne družabne dogodke s pogostitvami. Prostor je opremljen z ozvočenjem, možna je LCD in računalniška projekcija.

Foto: Goran Rovan