Timon Atenski

7. 5. 2020 – 19. 5. 2020, 20.00–22.30, vimeo

Povezava do posnetka: TIMON ATENSKI

 

Avtor: William Shakespeare, Thomas Middleton / Avtor priredbe in režiser: Janez Pipan / Dramaturginja: Diana Koloini / Scenografija: Marko Japelj / Kostumograf: Leo Kulaš / Koreografa: Nastja Bremec, Michal Rynia / Skladatelj: Aldo Kumar

Igrajo: Bine Matoh, Janez Starina k. g., Radoš Bolčina, Ivo Barišič, Žiga Udir k. g., Iztok Mlakar, Kristijan Guček, Helena Peršuh, Dušanka Ristić, Miha Nemec, Blaž Valič, Nevenka Vrančič, Milan Vodopivec, Jože Hrovat, Tomislav Tomšič k. g., Gregor Zorc k. g., Ana Facchini, Medea Novak, Andrijana Boškoska Batič k. g., Primož Vrhovec k. g., Vesna Vončina k. g., Klemen Breznik k. g., Sebastijan Furlani k. g., Anuša Kodelja k. g., Jani Kodre k. g., Ana Kolenc k. g., Martin Mlakar k. g., Ana Školaris k. g./Janez Zore k. g./Luka Zorn k. g.

 

Slavni atenski bogataš Timon razsipno deli bogastvo ljudem, ki prijateljujejo z njim predvsem iz koristoljubja. Ko bankrotira, njihovo laskanje zamenja nehvaležnost in nepripravljenost, da bi mu v stiski pomagali. Zapustijo ga vsi, ki so bili prej deležni njegove neizmerne radodarnosti. Soočenje s človeško dvoličnostjo je kruto. Tragedijo Timon Atenski je, kot so ugotovile novejše besedilne analize, poleg Shakespeara (1564–1616) avtorsko soustvaril njegov sodobnik Thomas Middleton (1580–1627). Igra prikaže posameznikov prehod od ene v drugo uničujočo skrajnost in bi, denimo, lahko bila naslovljena »Timon Ljudomrzni«. A tako bi v samih dveh besedah podvajala lastnost starogrškega nosilca imena, ki jo naslikajo že antični pisci, pri teh pa črpata tudi renesančna avtorja. Njuna dramska izpeljava zgodbe o ljudomrzniku postavlja puščavniško usodo slednjega nasproti njegovi prej prekipevajoči človekoljubnosti. Preobrazba je radikalna, saj se razsipni dobrotnik ob lastnem ekonomskem propadu sooči z družbo, ki medsebojne vezi tke na osnovi aktivnega pritoka denarja. Ta materializacija družbene moči je tudi vodilni predmet igre, ki s tematsko izpostavitvijo moči denarja danes obenem razpira prostor za refleksivni pretres ekonomske in širše družbene krize.