Pokrovitelji

 • Nuklearna elektrarna Krško
 • GEN-energija, d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav d.d., OE Krško
 • Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
 • Kostak komunalno in stavbno podjetje d.d.
 • Krka, d.d., Novo mesto
 • ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana
 • SKB, PE Krško in Novo mesto
 • Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
 • Merkur d.d., Naklo
 • NLB, d.d., Ljubljana, Podružnica Posavje - Krško
 • Evrosad d.o.o., Krško
 • Numip, d.o.o., Krško
 • I.H.S. d.o.o., Krško
 • SL-Inženiring Boršt d.o.o.
 • Elmont d.o.o., Krško
 • Efekt Krško, d.o.o.
 • Delta team d.o.o.