dr. Alenka Jelovšek: Slovenščina protestantskih piscev

torek, 24. 3. 2020, 18.00, Kulturni dom Krško Prestavljeno!

Na drugem klubskem predavanju o jezikoslovnih in slovničnih prispevkih Adama Bohoriča in drugih protestantskih piscev k razvoju slovenskega jezika nam bo dr. Alenka Jelovšek predstavila nekatere značilnosti in posebnosti slovenščine protestantskih piscev ter njihove  najpomembnejše jezikoslovne inovacije. V drugem delu predavanja in v pogovornem delu večera pa se bomo podrobneje dotaknili primerjave med tedanjo in sodobno slovenščino.  

Alenka Jelovšek je znanstvena sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ukvarja se z zgodovino slovenskega jezika, posebej zgodovinskim oblikoslovjem in razvojem govornih norm v slovenščini.  

Bohoričevo leto je celoletni projekt obeležitve 500. obletnice rojstva prvega  slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika Adama Bohoriča.  

Na fotografiji: prva stran Bohoričeve slovnice Zimske urice proste Vir fotografije: Narodna in univerzitetna knjižnica

Vstop prost